Search

כמה כוכבי כשרות יש למסעדה שלכם?

פורסם לראשונה בדתילי-ישראל

במערך הכשרות לאורך שנים, בעל העסק משלם ישירות למשגיח הכשרות מה שיוצר אצל משגיח הכשרות חוסר מוטיבציה לבקר את העסק עליו הוא משגיח, שכרם של המשגיחים נקבע לפי העסקה שסוגר בעל העסק ישירות מול המשגיח; כשרוצים להתלונן על תפקוד המשגיח או על מערך הכשרות המקומי, אין כתוב ואין מי שיטפל; בנוסף, דרישות הכשרות בין עיר לעיר משתנות, בהתאם לדרישותיו של רב ספציפי.

כל זה עומד להשתנות: יוסדרו יחסי עבודה תקינים בין המשגיח לבעל העסק, ייקבעו תעריפים אחידים לשעת השגחה ויינתנו למשגיחי הכשרות תנאים סוציאליים בתלוש משכורת מסדר. החברה הכלכלית תהיה אחראית לטפל בתלונות על המשגיחים והיא זו שתנהל את הקשר מול בעל העסק. ייקבעו שלוש רמות כשרות ארציות אחידות שיחייבו את הרבנים ברחבי הארץ.

במקביל, מערך האכיפה ברבנות הראשית, יקבל כלים נוספים על מנת שיוכל לאכוף את חוק איסור ההונאה בכשרות.

השר לשירותי דת, נפתלי בנט אמר: היום עושים סדר בכשרות במדינת ישראל. היינו פה לפני שנה והבטחנו מהפכה ברישום אזורי נישואין, היום היא כבר נמצאת בתוקף בכל המועצות המקומיות ברחבי הארץ. הבטחנו וקיימנו. הבוקר יוצאים לדרך עם המהפכה הבאה – המרכיב של ניתוק הקשר בין המשגיח לבעלי המסעדות לא מוסדר. נכון להיום המשכורת של המשגיח משולמת ע"י בעלי המסעדות. אנחנו מעמידים מכשול בפני עיוור. במצב החדש, יש ניתוק קשר. הרבנות קובעת סטנדרטים והיא הופכת לכתובת. זה דבר דרמטי שלא קיים בשום ארגון אחר במדינה. אנו צופים השפעה על מחירי מוצרי המזון, אך נדע יותר מדויק את ההשפעה ככל שנתקדם עם הרפורמה. אני חושב שהציבור מגוון, והצרכים של הציבור מגוונים. יהיו אנשים מסוימים, הקהל המסורתי יותר יסתפק בכשרות הבסיסית – מגן דוד אחד. כוחות השוק יפעלו בצורה הזאת. צריך לראות איך הדבר מתגלגל ונעשה את ההתאמות בנדרש.

סגן השר לשירותי דת ,הרב אלי בן דהן אמר: ידעתי שחובתי הציבורית היא להביא בשורה בתחום הכשרות ועליה אני שוקד בחודשים האחרונים. המטרה העליונה של המהפכה בכשרות היא החזרת אמון הציבור בכשרות של הרבנות ע"י שקיפות מלאה, הסדרת יחסי עבודה תקינים, ניתוק אינטרסים זרים, שדרוג טכנולוגי של המערך וקביעת רמות כשרות מחייבות. המהלך נעשה בשיתוף עם בעלי עסקים, צרכני כשרות, התאחדות המלונות וכמובן הרבנות הראשית והרבנים. יותר לא ישלמו בעלי העסק את משכורתם של המשגיחים. אני פועל לשלב נשים בתחום שירותי הדת, בכללן העסקת משגיחות כשרות. לאחרונה הוצאנו חוזר מנכ"ל של משרד הדתות בנוגע להעסקת המשגיחות. כפי שהצלחתי בהכנסת טוענות הרבניות לבתי הדין הרבניים כך נצליח גם כאן.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו הוסיף: "אנו נעשה כל מה שניתן כדי שאזרחי ישראל ירגישו שהכשרות של הרבנות הראשית היא הטובה ביותר. היוזמה היא לבצע מהפכה בכשרות וחלילה לא בהלכה. כאשר בנשואים מהותיים מאוד, כדוגמת יחסי משגיח ובעל עסק יהיו שינויים. עשיתי זאת בעבר כרב העיר מודיעין במשך 17 שנים, ובעזרת ה' נעשה זאת גם כעת".

דילוג לתוכן