הועדה למינוי שופטים שנת 2500 לבריאת העולם. יתרו מנסח באזני משה רבנו את הקריטריונים לבחירת שופטים בישראל. עד כמה זה אקטואלי לימינו – אתם תחליטו!


יתרו חותן משה, שהיה למעשה ‘היועץ הארגוני הראשון’, מתדרך את משה רבנו כיצד יש לבחור את השופטים והדיינים הראויים ובכך הוא מניח, שלושת אלפי שנה לפני הקמת מדינת ישראל, את הבסיס ואת היסודות לבניית ההון האנושי שעתיד להוביל את עולם המשפט הישראלי:

 “ואתה תחזה..” – תחילה, תמנה אתה את האנשים על פי אמות המידה המוסריות שבידך. כך, כבר מההתחלה, לא ישתרבבו חלילה מניעים ושיקולים זרים לבניית המערכת.

“..מכל העם אנשי חיל..” (שמות י”ח, כ”א) – אנשי ביצוע ומעשה, שאינם חיים ב’מגדל השן’ ומנותקים מהעם.

“יראי א-להים” – יחד עם יכולתם המקצועית וביטחונם העצמי הנדרש לעצם תפקידם, יודעים היטב ‘מה למעלה מהם’ ולא נותנים לגאווה או לאגו להשתלט עליהם.

“אנשי אמת” – שאינם מעוותים את האמת כתוצאה מלחצים פוליטיים או מחוייבותם לאחרים (טובות הנאה, שמור לי ואשמור לך..)

“שנאי בצע” – כפשוטו…

התשתית הבסיסית למינוי דיינים ושופטים היא קודם כל מידותיהם האישיות, ורק לאחר מכן יש לבחון את כישוריהם המקצועיים.

כשתמנה את האנשים שנחונו ב’טוהר מידות’, הכל כבר יסתדר מאליו.. – “ויכלת עמֹד וגם כל העם הזה על מקֹמו יבֹא בשלום” (כ”ג)