כל המעונין לקבל את “ניצוצות לשבת קודש” נא לשלוח הודעת subscribe למנחם רינשמידט : menachem@nitzotzot.org

 

במה גדולה מצוה זו ששכרה גדול כל-כך, לזכות בבנים ולהביא את משיח ואליהו הנביא?

ברם, שורש כל הרע שבעולם וכל הקלקולים, גם בחינוך הבנים, גם בעבודת-השם וגם במעשים שבין אדם לחבירו- הוא האנוכיות, היינו מה שאין אדם מסוגל לוותר על נגיעותיו ועניניו האישיים לטובת הכלל, לטובת רעיון נעלה או לטובת השלמה רוחנית. בגלל נגיעה של ממון נמנע אדם מלתת לבניו חינוך תורני וסופו שהוא מאבד אותם מידיו. בגלל נגיעה של כבוד או ויכוח מתהבים כל מיני מחלוקות, שנאות וקנאות ועוד כיוצא באלה מעשים רעים.

ברם, אילו היתה האנושות מסוגלת לוותר על הענינים האישיים לטובת ענין יתר נעלה, או רעיון נשגב כלשהו, כי אז היה העולם בא לידי התיקון האמיתי והשלם בכל הענינים, גם בחינוך-הבנים וגם בחיים החברתיים והדתיים, ואז היתה זו הגאולה השלמה. ואכן, מצוות שילוח-הקן באה ללמדנו דבר זה. אף כי הציפור הגדולה, האם, נתונה בידיו של האדם, ויכול הוא להפיק ממנה תועלת אישית, בכל-זאת מצווה עליו התורה לשלח את האם לטובת הכלל, למען תוכל היא להביא עוד ציפורים לעולם, לבל יכחד מין זה מן העולם.

על-ידי קיום מצוה זו מסתגל האדם לכבוש את אנוכיותו לטובת הכלל, ועל-כן אמנם גדול הוא שכרה של מצוה זו – שיוכל לחנך את בניו לתורה ולקרב את בואם של מלך המשיח ואליהו הנביא.