בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, בהתאם למקום מגוריו של המנוח. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה על מנת שהצוואה שהותיר אחריו המנוח תיכנס לתוקף. הבקשה מוגשת על ידי היורשים הרשומים בצוואה או על ידי כל אדם אחר המעוניין במתן הצו. את הבקשה מגישים רק לאחר פטירת המנוח שהותיר אחריו צוואה, ולאחר קבלת הצו, וכל עוד לא הוגשו התנגדויות ולא נמצאו טעויות בטפסים ובמסמכים שיש לצרף לבקשה, ניתן לחלק את עיזבון המנוח כפי שהורה בצוואתו.

שלבי הליך הגשת הבקשה

ישנם שני הליכים עיקריים להגשת בקשה לצו קיום צוואה, אפשרות אחת היא באופן מקוון, בדרך כלל בעזרת עורך דין המייצג את היורשים או את האדם המעוניין במתן הצו. האפשרות הנוספת היא בהליך לא מקוון, ובמקרה זה יש להגיש את הבקשה יחד עם כל המסמכים הנדרשים ישירות ללשכת הרשם לענייני ירושה, על פי מקום מגוריו הרשמי של המנוח.

באופן כללי הליך הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה יתבצע על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה המייצג את היורשים. עורך הדין יגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד, ללא צורך להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה. יש למלא את טופס הבקשה לצו קיום צוואה, לחתום עליו ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. כאמור, את הטופס חייבים להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז בו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח, יש לשכות במספר מיקומים ברחבי המדינה.

צילום: פיקסביי

יורשים שבוחרים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה ללא ייצוג של עורכי דין יכולים להגיש את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים באופן מקוון או בהליך לא מקוון. בהליך הבלתי מקוון יש להכין 4 עותקים, מקור + 3 העתקים, יש להחתים עורך דין או נוטריון על טופס הבקשה, לצרף שוברי תשלום, תעודת פטירה של המנוח, תעודות פטירה של יורשים בהתאם לצורך ולמקרה, צוואה מקורית, אישור על עדכון היורשים, תצהירי הסתלקות מהירושה של יורשים המעוניינים בכך, ייפוי כוח לעורך דין בהתאם לצורך ועוד.

אגב, יש אפשרות להגיש את הבקשה גם לבית דין רבני ולא רק ללשכת השם לענייני ירושה, אך מומלץ לקבל ייעוץ משפטי כדי להחליט כיצד לפעול ואיך להתנהל נכון. לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה הרשם מפרסם מודעה בעיתון יומי וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות. אם לא הוגשה התנגדות התיק יועבר לטיפול על ידי האפוטרופוס הכללי, ולאחר קבלת אישור ממנו הרשם לענייני ירושה יחתום על הצו ולמעשה הוא יקנה לצו קיום צוואה תוקף משפטי.

כדי להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה מומלץ לפנות למשרדו של עורך דין ונוטריון יוסי ברקוביץ. עו”ד ברקוביץ מתמחה בין השאר בעולם המשפטי המורכב והמאתגר של צוואות, יורשות ועיזבונות, הוא מציע ייעוץ מקצועי, ייצוג וליווי משפטי וסיוע לכל מי שמעוניין לכתוב או לערוך צוואה חוקית.