Search

כיכר העיר רעננה עולה שלב.

מועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה ביום חמישי (16.12.12) את פרסום המכרז לפרויקט כיכר העיר רעננה בשיטת ה- DBOT.

המכרז יפורסם באמצעות החברה העירונית לפיתוח רעננה ובמסגרתו יבחר זכיין אשר יממן, יתכנן, יקים, יתפעל ויתחזק את המתחם לתקופת זיכיון. בתום התקופה, יוחזר הנכס בשלמותו לידי העירייה, למעט בית העירייה שיימסר לעירייה עם סיום הקמתו.

פרויקט כיכר העיר החדשה אמור להיבנות משני צידי רחוב אחוזה, בין הרחובות תל חי והיובל ובין הרחובות בן גוריון והבנים. הפרויקט כולל הקמת חניון תת קרקעי עבור כ-1,000 כלי רכב, כיכר עירונית, מתחם משרדים ומסחר ובית העירייה.

החלטת מועצת העיר התקבלה לאחר שהוצגו בפניה תכולת הפרויקט, מתווה המכרז והיקפו, נשוא התחרות במכרז והליך בחירת הזכיין. בימים אלה מסיימות 4 חברות יזמיות את הליך המיון המוקדם, כתנאי להשתתפותן במכרז, אשר צפוי להתפרסם במהלך חודש ינואר. לדברי אדריכלית ענת אהרוני, מנכ"לית החברה לפיתוח רעננה: "אני מברכת את מועצת העיר ומודה לחבריה אשר תמכו בהחלטה. לפרויקט כיכר העיר תועלות רבות לתושבי העיר, ביניהן הגדלת היצע החניה ברחוב אחוזה, התחדשות עירונית במרכז העיר, ריכוז ושיפור השירות המוניציפאלי לתושבים ועוד. החברה לפיתוח פועלת לקידום הפרויקט כשלפניה עומד האינטרס הציבורי של תושבי העיר."

דילוג לתוכן