Search
כיוון לשירות

כיוון לשירות- ערב הכוונה לשרות משמעותי לבנות.

"כיוון לשירות"- שני מפגשים לקראת שרות משמעותי לבנות יתקיימו בבית מת"ן השרון. הורי ותלמידות כיתות יא'- יב – בואו ללמוד ולהתרשם.


דילוג לתוכן