Search

"כבר שנה…" שנה לפטירתו של אורי מינצר.

במלאת שנה לפטירתו של יקירנו אורי מינצר ז"ל נתכנס ביום חמישי,כ' בחשון, (24/10/13)

בשעה 17:00 בבית העלמין כפר נחמן, רעננה.

 

לאחר מכן, נקיים ערב לימוד לזכרו בבית הכנסת בכפר בתיה, רח' ירושלים 1, רעננה.

18:15- התכנסות ותפילת ערבית

19:00- "הוי דן את כל האדם לכף זכות" , הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו.

19:40-21:00- דברים לזכרו, הרב איתמר חייקין, משפחה וחברים.

 

משפחות מינצר, ליכטנשטיין , אופיר.

 

דילוג לתוכן