לראשונה נבחרו שלושה נציגי העיר רעננה לגוף הבוחר את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל: רב העיר הרב יצחק פרץ, ראש העיר איתן גינזבורג ויו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן. הילכו שלושה יחדיו בלתי אם נועדו?


מועצת הרבנות הראשית מורכבת משני הרבנים הראשים לישראל, רב אחד מכול ארבעת הערים הגדולות בישראל – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע (הרבנים מכול עיר – ספרדי ואשכנזי – המתחלפים ביניהם במשך התקופה) ועוד עשרה רבנים הנבחרים מדי חמש שנים.

הגוף הבוחר את עשרת הרבנים מתמנה מדי חמש שנים ובאסיפה מיוחדת בוחר את הרבנים אחרי תקופה של כחודש בו מתבצע תהליך “הסכמות” של חברי האסיפה, הגוף הבוחר, באמצעות חתימה על מכתבי הסכמה של המועמדים. לכול חבר בגוף הבוחר ישנה זכות לחתום ל עשרה מועמדים – חמש רבנים ספרים וחמש אשכנזים.

הגוף הבוחר מורכב מרבני ערים וישובים, דיינים, ראשי ערים וראשי המועצות הדתיות הגדולות. בדרך כלל לרעננה ישנו ייצוג של רב העיר ושל ראש העיר. לראשונה מונה ראש המועצה הדתית של רעננה לגוף הבוחר.

הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל יתקיימו אי”ה ביום רביעי כ”ה באלול  ה 5.9.18.

המפלגות הדתיות והחרדיות מפעילים קשרים ומנסים לקדם את מועמדיהם. על פי ניסיון העבר, ינסו גם הפעם ראשי המפלגות להגיע לרשימה מוסכמת.