Search

כאלף מתפללים ב "יום כיפור לכולם".

כאלף מתפללים השתתפו באירוע "יום כיפור לכולם" שהתקיים זו השנה השלישית באולם הספורט בתיכון אוסטרובסקי. האירוע שמיועד לציבור שאינו פוקד את בתי הכנסת במהלך השנה, מנגיש את תפילות יום הכיפורים לציבור הרחב. בצד תפילות מלאות בהקפדה מלאה על מחזור התפילות האוטודוקסי – החל בתפילת כל נדרי ועד תפילת נעילה – יצרו בעלי התפילה שעברו לפני התיבה חיבור בין מילים עתיקות לנעימות מוכרות וישראליות.

התפילות התקיימו בארגון מינהל החינוך הבלתי פורמאלי, עיריית רעננה בשיתוף פעולה עם "הבית היהודי" ובהנחיית קובי פסל מנהל "הבית היהודי" ברעננה. המארגנים נערכו לכ 700 מתפללים אך מספר הנוכחים בתפילות "כל נדרי" ונעילה התקרב לאלף ואין ספק כי היה זה המניין הגדול ביותר ברעננה החג.

קהל המתפללים שכאמור אינו משתייך לציבור הדתי, מקפיד להגיע מדי שנה לאירוע זה. משנה לשנה גדל מספר המתפללים וזאת למרות שברעננה ישנם אופציות שאינם אורטודוקסיות. בהגיע יום הכיפורים – כולם מרגישים את הצורך לקחת חלק בתפילות יום כיפור ויש לציין כי לקחו חלק פעיל. בהגיעם לאולם אוסטרובסקי, התקבלו על ידי נציגי העיריה ומתנדבים מהקהילות הדתיות בעיר, קיבלו את מחזור יום הכיפורים שהוכן במיוחד לתפילות אלו ומכיל הסברים על כל תפילה ותפילה.

עם סיום תפילת הנעילה, עריכת הבדלה ושירת התקוה בהתרגשות רבה. נערך במקום שולחן עם שתיה וכיבוד קל לשבירת הצום.

התגובות שהובעו על ידי המשתתפים העידו על התרוממות רוח וחוויה רוחנית שחוו. ללא ספק במשך כל תפילות החג שררה באולם התפילה התרגשות מיוחדת במינה.

 

 

דילוג לתוכן