Search

יש קואליציה!

לאחר ניצחונו הסוחף של זאב בילסקי בבחירות לראשות העיר החלו המגעים הקואליציוניים להקמת הקואליציה החדשה שתנהל את העיר בחמש השנים הבאות. נציגיו של בילסקי, חברי המועצה איתן גינזבורג וסימה פרי, נפגשו עם נציגי הסיעות השונות במועצת העיר החדשה, שמעו את דרישותיהם ונהלו משא ומתן לגיבוש קואליציה והסכם קואליציוני.

היום בצהרים (יום חמישי) נחתם ההסכם הקואליציוני בין סיעתו של ראש העיר זאב בילסקי, "רעננה שאנחנו אוהבים" שלה 6 חברי מועצה, "מרצ" בראשות רונית וינטראוב (5), הרשימה הדתית המאוחדת בראשות צבי גרינגליק (4) הסיעה "למען התושבים" (1) והליכוד (1). סך כל חברי הקואליציה יעמוד על 17 מתוך 19 חברי מועצת העיר. סיעתו של ראש העיר היוצא נחום חופרי שלה 2 חברי מועצה תיוותר באופוזיציה.

לפי ההסכם תאשר מועצת העיר החדשה בישיבתה הראשונה שתתקיים ביום חמישי ה 14 לנובמבר את תפקידי סגני ראש העיר ואת הסמכויות המוענקות להם:

איתן גינזבורג מסיעתו של ראש העיר יכהן כסגן ומ"מ בשכר מלא, וכממונה על אגף ההנדסה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה.

רונית וינטראוב ממרצ תכהן כסגנית ראש העיר בשכר מלא וכממונה על אגף תרבות, נוער ופנאי.

חיים גולדמן, מהרשימה הדתית המאוחדת יכהן סגן ראש העירייה בתואר וכממונה על מחלקות קליטת עליה, השכלת מבוגרים, תרבות תורנית וההתנדבות.

במחצית הקדנציה תחליף סימה פרי את איתן גינזבורג כסגנית ומ"מ ואלי כהן את חיים גולדמן כסגן בתואר.

דילוג לתוכן