פורסם לראשונה בדתילי-ישראל.

יש הסדר

המון קבין צבועים של צביעות טהורה קיימים בקריאה של הסרוגים לציבור החרדי לשיוויון בנטל בעוד נציגיהם בכנסת מתנגדים לשירות בן שנתיים עבור בני ישיבות ההסדר.

אין באמור להלן כדי לזלזל בתרומתם של בני ישיבות ההסדר המפריחים את הנגב הגליל והפריפריות ומשרתים בסדיר ובמילואים ומעניקים בסיס יהודי תורני איתן לצעירים לקראת החיים. אבל כאשר החיקוי התורני של הישיבות הליטאיות כבר אינו מונופול תורני רוחני עבור הבחורים ואופציות רוחניותצבאיות כגון ישיבת השש סדר במודיעין בעלת השירות הצבאי הארוך והמנוצל והמכינות הקדם צבאיות תפסו מקום של כבוד בציבוריות הדתית אסור ליצור אפליה בין חרדים לבני ישיבות הסדר ואין שום סיבה להחריג מחוק פרי דווקא את ישיבות ההסדר וליצור מצב אבסורדי ומעוות לפיו בחורים חרדיים יצטרכו לשרת יותר מבחורים חובשי כיפה סרוגה בבחינת נאה דורש ונאה לא מקיים.

במצב הנוכחי הארכת השירות של בני ישיבות ההסדר היא בלתי נמנעת אסור להתעלם ממנה ומהירידה בקרנם של ישיבות ההסדר כמו גם ממי שמנצלים את השירות המקוצר שלא על מנת ללמוד ומישיבות בהם בתי המדרש כמעט וריקים בשעות הצהריים בעוד החדרים עמוסים לעייפה ודי לחכימא ברמיזא. זה הזמן לחשוב קדימה ולבנות לצעירי המגזר אלטרנטיבות רוחניות אחרים במסגרות הקהילתיות או הסטודנטיאליות כגון ”הכולל המוצלח בבר אילן”.

לעניות דעתי מהווה השיוויון האמיתי בנטל גם יתרון לישיבות ההסדר והפרדת המוץ מן התבן שכן לישיבות יגיעו רק בני תורה אמיתיים שמעוניינים בלימוד לצד שירות ולא בהתחמקות.

אמץ לומד

שני דברים יש לאמץ מהמתווה החדש שמנסים להחיל על המגזר החרדי הראשון הינו נושא ה”עילויים”. ממש כמו במגזר החרדי יש לדאוג לפטורים עבור אלו בעלי היכולות לשבת בבתי המדרש מבוקר עד ערב ולהגות בתורתו. כמו כן יש להגדיר ולהאדיר את המסגרות המסייעות לשלב חרדים בשוק העבודה ולהקנות להם הכשרה מקצועית ולהקצות לכך תקציבים ייעודיים גם עבור ישיבות ההסדר .

טוב היו עושים גם חברי הבית היהודי (למעט בנט אורבך ושקד) שפעלו בעניין הרבנות הראשית בהתאם להוראות רבני תקומה והר המור ובניגוד לדעת מרבית מצביעיהם (בוודאי בניגוד לארבעה המנדטים של הכיפות השקופות שהכניסו אותם לכנסת) אם במקום להעלם מהמליאה בשעת הצבעה ציבורית חשובה היו מנצלים את כוחם הפוליטי להארכה אמיצה של השירות של תלמידי ישיבות ההסדר לשנתיים בהתאם לרוממות האל שבגרונם בנושא השיוויון בנטל ולמנדט לפיו נבחרו לכנסת.