לרגל חג פורים הפיקה המועצה הדתית רעננה “מגילת אסתר” נגישה המיועדת למתפללים בני הגיל השלישי. המגילה מודפסת באותיות של קידוש לבנה, אותיות גדולות, על מנת להקל את הקריאה למי שזקוק לכך. אנו מחלקים את המגילה הנגישה לבתי אבות בעיר, מועדוני גמלאים ולקהילות בתי הכנסת. אנא וודאו כי המגילות יחולקו למתפללים הזקוקים לכיתוב באותיות גדולות.

“ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים” כך מגדיר המן את עם ישראל באזני המלך אחשוורוש והתיאור הזה של “מפוזר ומפורד” מאפשר להמן לשכנע את המלך ולהעביר החלטה – “להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים”.

כשאסתר נדרשת על ידי מרדכי לבוא לפני המלך היא דורשת ממרדכי דרישה מקדמית: “לך כנוס את כל היהודים”. יש לכנס את כל היהודים יחד. אסתר דורשת כנגד הפירוז והפירוד – אחדות של עם ישראל. אך זו לא סתם דרישה של אחדות – ההוראה היא “להיקהל ולעמוד על נפשם”. הדרישה היא התקהלות של יחד, של קהילה, של לכידות.

אבל אם נביט בדברי המן נראה את הסוד האמיתי של אחדות העם – “עם אחד מפוזר ומפורד”. למרות שהמן מאפיין אותנו כמפוזרים ומפורדים, הוא עצמו מודה שאנחנו “עם אחד”!!

הסוד של האחדות אינה אחידות. הסוד הוא לדעת לחיות עם השוני שבינינו. ההבנה שלמרות הפירוד והפיזור – אנו נשארים, ותמיד נהיה, עם אחד. מה שנראה להמן כחולשה, הבלבול הזה בין הפירוד מחד ולהיות “עם אחד” מאידך, הוא באמת הכוח האמיתי שלנו: הכוח שנובע מריבוי דעות, ריבוי גישות, ומגוון של תפיסות עולם שמתאחדות יחד ליצור עם אחד.

גם בימים אלה, כשאנו יושבים בארצנו, אויבנו מנסים להוציא לפועל את “מחשבת המן בן המדתא “להשמיד להרוג ולאבד את היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים”. כנגד מחשבה זו ישנה נוסחה אחת מוכחת – “לך כנוס את כל היהודים”. אחדות תאפשר לנו להתגבר גם על אויבינו המודרניים ולהגשים את מאמר המגילה – “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב”!

פורים שמח,

אריה פרידמן
יו”ר המועצה הדתית, רעננה.