כבכל שנה בסיומה, מתקיים בתיכון המדעי טככנולוגי בכפר בתיה יריד מדעים לחטיבת הביניים.

במהלך חודשיים עמלים התלמידים על פיתוח רעיון מדעי והצגתו. תלמידי כיתות ז-ח עוסקים בפרויקטים הקשורים לאכות הסביבה או הצגה של עקרונות מדעיים הסובבים אותנו,בהדרכתם של המורים למדעים אפרת פיפדר ודני כהן.  ממחזור זבל ועד טיסות לחלל וחקר החלל, הפקת אנרגיה מחיכוך מכוניות בכביש, הכור האטומי והצונאמי כל אלו היו חלק מעולמם של התלמידים בשבועות האחרונים.

תלמידי כיתות ט’ עוסקות בהדרכתו של הרב אברהם שוורץ בנושא “הלכה וטכנולגיה” כשמטרתו לבדוק בעיות הנוצרות מתוקף שמירת הלכה (שבת, פיקוח נפש, רשות רבים ויחיד וכו’) ופיתרונן על ידי טכנולוגיה העומדת בכללים ההילכתיים. כך למשל נבדקה כשירותה של חנוכיה חשמלית והתנאים בהם כן ניתן לצאת ידי חובה בהדלקתה. האם ניתן ליצור “גוי של שבת” שהוא דיגיטלי הפותר בעיות חשמל בזמן אמת?לוחות החשמל המותקנים כיום בכל בתים בישראל ובעולם הינם לוחות מכאניים הבנויים ממפסקים (=”פקקים”) מכאניים. בלוחות אלו קיימת בעיה שכן במידה והמפסק ירד (=”קפץ”), נדרשת יד אדם להעלותו חזרה על מנת להחזיר את הזרם החשמלי והרי אסור לעשות זאת בשבת ובחג, אלא על ידי גוי. כמו כן, אסור להגיד לו במפורש להעלות את המפסק, אלא צריך רק לרמוז לו בתקווה שיבין.

לפניכם הצעתו של ניר רייטר תלמיד כיצה ט’: המערכת המוצעת בנויה מלוח חשמל דיגיטלי. לוח זה מחובר למחשב (בעל סוללות נטענות) אשר יודע לזהות תקלות אפשריות (לדוגמא :קצר, התחממות יתר של חוטי החשמל ועוד) במערכת החשמל בבית ולנתק במקרה הצורך את החשמל בדיוק כמו לוח חשמל מכאני.

מערכת זו תבצע מיד עם היווצרות התקלה סדרה של בדיקות במעגלי החשמל השונים על מנת לוודא כי מקור התקלה נוטרל ולאחר מכן תחדש את זרימת הזרם החשמלי. במידה והתקלה לא נוטרלה באחד ממעגלי החשמל, תחודש אספקת הזרם רק למעגלים שנבדקו ונמצאו תקינים. לאחר שלשה ניסיונות תיקון (או כל מספר אחר שיוגדר) שהמערכת תבצע ושלא עלו יפה, תחדל המערכת מניסיונות נוספים ותשלח הודעה לנוגע בדבר על מנת שיבצע הוא את הבדיקה והתיקון הנדרשים.

עוד רעיונות שהוצגו היו: האם ניתן על ידי הנדסה גנטית ליצור “חזיר כשר” (חזיר שמעלה גרה….) מהם התנאים לחליבה מכנית בשבת ואיך המכונה יודעת מתי להתחיל לשאוב ומתי להפסיק? כיצד והאם מתיישבת תורת האבולוציה עם בריאת העולם? 

במהלך היום עמלו התלמידים על הקמת הדגם ונבחנו על ידי המורים למדעים כדי לבדוק את ידיעותיהם בנושא בו בחרו לעסוק. בערב התכנסו הורי, מורי ותלמידי בית הספר על מנת להקשיב להרצאתה המרתקת של רבקה אדלמן בנושא “מדע בשרות המשטרה”- או “סודות המז”פ”, איך ניתן לפתור פשעים על ידי שימוש בחקר הד”נא ומאגר הגנום.

לאחר ההרצאה עברו הורי התלמידים בין הכיתות, ראו את הדגמים השונים, שמעו הסברים מפי התלמידים ובסופו של הערב נדרשו לבחור את העבודה המרשימה ביותר מבחינתם. התוצאות יפורסמו בשבוע הבא!