Search

יניב זהבי מונה למנהל מחלקת פיקוח ובקרה בעיריית רעננה

מינוי לתפקיד החדש הינו חלק מתהליך שינוי ארגוני באגף חזות העיר ובמסגרת תפקידו החדש, יהיה אחראי על הפיקוח העירוני, סיירת הניקיון והמחזור וכן על תהליכי בקרה ואיכות ביצוע הנוגעים לעבודת הקבלנים.

מנהל אגף חזות העיר, שי רצר: "יניב זהבי שימש בתפקידים שונים במהלך השנים ותמיד היווה סמן למקצועיות, אמינות, שירותיות וביצוע מוקפד ואיכות" אני מאחל לו הצלחה בתפקידו החדש הנושא בחובו אחריות רבה".

יניב זהבי, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה: "אני מודה להנהלת העיר על האמון שנתנו בי. זוהי זכות גדולה ואמשיך לפעול כדי לתת את השירות הטוב ביותר לתושבי העיר רעננה".

דילוג לתוכן