סניף רעננה של “אמונה”, תנועת האישה הדתית לאומית, מזמינה את נשות רעננה לימי עיון ודעת בחודשים תמוז – אב בנושא “אישה. ארץ. נחמה.”

השיעורים יתקיימו בסניף אמונה אחוזה 68 רעננה ובאמצעות הזום.