לאחר שנים של ציפייה, יחידת האכיפה העירונית (שיטור עירוני) מתחילה בימים אלו את פעילותה ברעננה.

היחידה, תפעל בשטח המוניציפאלי של העיר רעננה בלבד ותמנה 28 אנשי צוות (10 שוטרים בראשות קצין ו-18 פקחים עירוניים מסייעים בראשות מנהל יחידה). משימות היחידה תיגזרנה מהחלטות מועצת האכיפה, בראשה עומד ראש העירייה, זאב בילסקי ושותפים לה קציני משטרה, גורמי מקצוע ונציגי ציבור. היחידה תפעל בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ותעסוק באכיפת עבירות בריונות ואיכות החיים. פעילויות היחידה יוגדרו בהתאם לצרכי העיר ויותאמו לפניות המגיעות מהשטח, הכל תוך תאום בין משטרת ישראל לעירייה.

ראש העירייה, זאב בילסקי: “היחידה הוקמה לאחר שנים שבהם פעלנו וקראנו להקמתה וזהו חלום שמתגשם. אני בטוח שהיחידה, אשר מצטרפת לשאר גופי הביטחון המצוינים הפועלים בעיר, תוביל לשיפור משמעותי ברמת הביטחון האישי ואיכות החיים של תושבי העיר רעננה. אנו ניתן מענה מידי ואיכותי לכל קריאה, נהיה הראשונים בשטח ונוכחות כוחות הביטחון ברחובות העיר תעניק לכולנו ביטחון ושקט נפשי”.

היחידה, אשר תתוקצב על ידי עיריית רעננה והמשרד לביטחון פנים, תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח העירוני וסיירת הביטחון, אשר כבר פועלות בעיר בהצלחה רבה, ותפעל בעיר לאורך כל שעות היממה במשך 7 ימים בשבוע. אנשי היחידה יסיירו בעיר בניידות ואופנועים חדישים ובהם כל הציוד הנדרש בכדי להעניק מענה ראשוני לכל תרחיש ובכל מצב.

כל פניה למוקד העירוני בטלפון 9107* או בוואטסאפ 052-8107107 תנותב מידית לכוחות הביטחון הפועלים בעיר. בתמונה: חמישה מחברי היחידה באימונים משותפים.