Search
מועצת הנוער 2019

יו"ר מועצת הנוער העירונית – תלמידת אמי"ת רננים.

מרים ווניש – תלמידת התיכון הדתי לבנות, אמי"ת רננים, נבחרה לתפקיד יו"ר מועצת הנוער העירונית!


בבחירות דמוקרטיות שהתקיימו באחרונה בעיר, נבחרה ההנהגה החדשה של מועצת הנוער העירונית, ובעלי התפקידים בה. לתפקיד יו"ר מועצת הנוער נבחרה מרים ווניש – תלמידת התיכון הדתי לבנות, אמי"ת רננים.

הבחירות התקיימו בהליך חשאי בסיומו נבחרה הנהגת המועצה כתמהיל של בני הנוער מרעננה, ובה נציגים מבתי הספר השונים, תנועות הנוער, וגופי ההתנדבות בעיר.

בעלי התפקידים שנבחרו:  יושבת הראש, מרים וניש, תלמידת י"ב, תיכון אמי"ת רננים, סגנית היו"ר, ירדן אור אל, תלמידת י"א, תיכון אוסטרובסקי, דוברת ויו"רית ועדת דוברות ופרסום – ליאן אראל תלמידת כיתה ט' בחטיבת יונתן, יו"ר ועדת אירועים ופרויקטים, אלון לניאדו תלמיד י' בתיכון מטרווסט, יו"ר ועדת אתיקה ומשפט, דניאל גולד, תלמיד י"ב בתיכון אוסטרובסקי והמזכ״לית (מזכירה כללית) – אביב ברנר, תלמידת כיתה ח' בחטיבת אלון. כן נבחרו נציגי המועצה למועצת הנוער המחוזית, מחוז מרכז – אביב ברנר,  יערה וולושין תלמידת כיתה ח' בחטיבת רימון, אריאל קראוס תלמיד י"א בתיכון מטרווסט וספיר יובילר, תלמידת י"א בתיכון אמי״ת רננים.

הבחירות שהתקיימו משקפות את האני מאמין של מועצת הנוער  העירונית כי בכוחם של הקניית ערכים שונים, ובכללם ערך הדמוקרטיה, להבטיח עתיד טוב יותר לנוער ולחברה כולה, תוך שותפות ויכולת של כלל חברי המועצה לכהן בתפקידי מפתח במועצה ולהיבחר אליהם.

עם היבחרם יפעלו בני הנוער להובלת פעילות מועצת הנוער העירונית המהווה זרוע מקשרת בין בני הנוער והקהלים והגופים העירוניים השונים לאורך השנה.

מועצת הנוער העירונית, פועלת מטעם המחלקה לנוער וצעירים, אגף התרבות בעיריית רעננה, כגוף מייצג לכלל בני ובנות הנוער בעיר, בבתי הספר העל יסודיים. המועצה מתכנסת מדי שבוע בימי ב' בשעה 19:30, במרכז הנוער העירוני, רחוב החי"ל 46, הצמוד לאשכול פיס בעיר. בני נוער בעיר, המעוניינים להיות פעילים ומעורים בנעשה בתחום הנוער מוזמנים להגיע למפגשים.

דילוג לתוכן