Search

יו"ר המפד"ל ברעננה בפניה לראשי מפלגתו: במקום חוק טל – קצבאות ותמיכה ממשלתית למשרתים בלבד!!

לאחר שבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק פסק כי חוק טל אינו חוקתי ושיש לבטלו מחפשים חברי הכנסת מהסיעות השונות נוסחים כאלה ואחרים לגיבוש חוק חלופי שיסדיר את חיוב השירות הצבאי או הלאומי לכלל חלקי האוכלוסיה בישראל.

פסיקת בג"צ מחייבת חוק שאמור לגרום לציבור החרדי ולציבור הערבי לשרת את המדינה אם בצבא ואם במסגרת שירות לאומי או אזרחי. חבר מועצת העיר ויו"ר המפד"ל ברעננה אריה פרידמן מעריך כי החרדים יעמדו על שתי רגליים אחוריות ולא יסכימו להתגייס. מחזות של הפגנות של מאות אלפי חרדים נאבקים בשוטרים ובאנשי בטחון עלולים להדרדר לאלימות ולגרור את כל החברה הישראלית למלחמת אחים. באותה מידה גם רוב ערביי ישראל יתמידו בסירובם לשרת וגם בחזית זו צפויה אלימות.

פרידמן: "המאבק על השיוויון בנטל חייב להיות בחכמה. מאחר ואני צופה שראשי הציבור החרדי יורו לאברכים שלא להתגייס ושערביי ישראל לא יסכימו לשרת אף לא בשירות לאומי יהיה צורך במערך הרתעה וענישה. אני מציע לא להכנס לעימות עם המסרבים להתגייס – ואני כולל בזה גם ציבור לא קטן מקרב הציבור החילוני – אלא במקום זאת להתנות מתן זכויות בקיום חובות. דהיינו, מי שלא משרת לא יהיה זכאי לקבל קצבת ילדים, קצבת אברכים, זכאות לדיור או מענק לימוד. כל הזכויות הללו ינתנו למי שנושא בנטל, ומי שמשרת את המדינה".

להלן לשון המכתב שהוציא פרידמן לסיעת המפד"ל בכנסת:

אל חברי סיעת "הבית היהודי – מפד"ל החדשה",

כנסת ישראל.

לאור ביטול חוק טל והצורך הדחוף לחוקק חוק המסדיר שיוויון בנשיאה בנטל בשירות הצבאי או לאומי אני מבקש כי תדרשו לכלול בחוק החדש את הסעיף כדלהלן.

רקע: התגובות ברחוב החרדי לביטול חוק טל היה מגיחוך ועד התרסה. מבחינתם לאף אחד אין את האפשרות או האומץ לכפות גיוס על החברה החרדית. הם "ימסרו את הנפש", ישמעו קריאות "יהרג ובל יעבור" וביטויים דומים לכך. הצעתי תאפשר פתרון אלגנטי וכלכלי ללא סצנות של התאבדות 'מצדה' וחזיונות דומים שהחרדים מאיימים בהם.

וזה לשון הצעת הסעיף – מאחר והניסוח הוא שלי ואיני משפטן, יהיה צורך לבצע תיקונים רבים:

"אדם שלא ישרת שירות צבאי /לאומי /אזרחי מוכר או שלא קיבל פטור מטעמים המוכרים בחוק (מספר קצוב של תורתם אומנותם / ספורטאי מצטיין או עולה חדש מגיל שיקבע בחוק וכו') יהיה פסול מלקבל קצבה מכל סוג שהוא המוענק על ידי כל ממסד כל שהוא הקשור לממשלת ישראל. לא קצבת ילדים לא קבצת אברכים, לא זכאות לדיור וכו'. כמו כן לא יוכל שום מוסד לימודים לכלול את שמו בבקשת תמיכה בתקציבים עבור כולל / ישיבה / מוסד אקדמאי וכל סוג אחר של מוסד לימודי".

לא מאסר למשתמטים, לא רדיפת חרדים. פשוט – לא מעוקצך אז גם לא מדובשך!!

בברכה,

אריה פרידמן

יו"ר סניף המפד"ל ברעננה

חבר מועצת העיר רעננה

 

דילוג לתוכן