Search

יורחבו שירותי פינוי האשפה היבשה

עיריית רעננה מרחיבה החל מיום א' הקרוב (6.10.13) את ימי איסוף האשפה היבשה – בכל רחבי העיר. בעקבות השינוי תפונה האשפה היבשה שלוש פעמים בשבוע. המהלך הינו חלק מההשקעה העירונית הרבה בשמירה על חזותה של העיר נקייה, מטופחת ואסתטית, לרווחת כלל התושבים.

יודגש כי במסגרת המהלך לא יבוצע שינוי בימי איסוף האשפה הרטובה ברחובות העיר המבוצע כיום פעמיים בשבוע לצורך מחזור.

להלן השינויים החדשים בימי פינוי האשפה:

אזור צפון העיר:

מכביש 4 (רחוב אחוזה) ועד לרחוב מגדל (לא כולל): ימים א', ג', ה' מרחוב מגדל ועד לשכונת לב הפארק ושכונת קריית שרת: ימים ב', ד', ו' מרחוב ההגנה ועד לשכונת רסקו (כולל): ימים ב',ד',ו' אזור דרום העיר:

מכביש 4 (רחוב אחוזה) ועד לרחוב בן גוריון (כולל): ימים א',ג',ה' מרחוב בן גוריון ועד לרחוב ירושלים (כולל): ימים ב',ד',ו' מועדי פינוי גזם ואשפה רטובה – לחץ כאן לרשימת רחובות מלאה

מועדי פינוי גזם ואשפה יבשה – לחץ כאן לרשימת רחובות מלאה.

 

דילוג לתוכן