Search

יום שלישי הקרוב – יום הבוחר במפד"ל.

בימים אלה הסתיים תהליך ההתפקדות ב"בית היהודי-מפד"ל החדשה" והמפלגה ניגשת לשלב הבחירות. ספר הבוחרים של המפד"ל עומד על 54,000 בעלי זכות בחירה כשברעננה פנקס הבוחרים כולל כ 1,200 בוחרים כשלמעלה ממאה מהם רשומים במקביל גם בישיבות ההסדר שם הם יצביעו במעטפות כפולות.

הליך הבחירות היה אמור לכלול התמודדות על במספר מישורים: יו"ר המפלגה, הרשימה לכנסת, צירי הועידה וחברי מועצות הסניפים.

1,020 איש ברחבי הארץ הגישו מועמדות לצירי ועידה המונה אלף צירים. לאור זאת החליטה ועדת המפקד הארצית להגדיל את הועידה ב 20 צירים ולבטל את הבחירות לועידה. בנוסף, ברוב הישובים מספר המתמודדים למועצת הסניף קרוב למכסת החברים הקבוע. מאחר ולועדת המפקד יש הסמכות להגדיל את המכסה, הוחלט שבמקרים בהם מספר המתמודדים עולה בכ 10% על מספר מקומות המועצה, תוגדל המכסה וכל המועמדים יוכרו כחברי מועצת הסניף.

כתוצאה מהחלטת הועדה לא יתקיימו ברעננה בחירות לועידה ולמועצת הסניפים. מכסת צירי רעננה לועידת המפד"ל הוגדלה מ 22 ל 23, ומספר חברי מועצת הסניף גדל גם הוא מ 33 ל 37.

ביום שלישי הקרוב, כ"א חשון ה 6.11, יבחרו מתפקדי המפד"ל את יו"ר המפלגה כשעליהם לבחור בין ח"כ זבולון אורלב לבין נפתלי בנט. שבוע לאחר מכן, ביום שלישי כ"ח חשון, ה 13.11 יגיעו שוב המתפקדים לקלפיות על מנת לבחור את רשימת המפד"ל לכנסת. בין המתמודדים הבולטים ח"כ לשעבר ניסן סלומינסקי וח"כ אורי אורבך.

אריה פרידמן, יו"ר המפד"ל ברעננה מוסר כי הקלפיות בשני ימי הבחירות יוצבו בסניף המפד"ל ברחוב ברנדיס 18 צמוד לבית הכנסת הפומ"ז ולסניף בני עקיבא מרכז. יש להצטייד בתעודת זהות או ברשיון נהיגה. הקלפיות יפתחו בשעה 15:00 ויפעלו עד השעה 22:00 בלילה.

עוד אומר פרידמן כי ועדת המפקד חילקה את הבוחרים לשני הקלפיות לפי הסדר הבא:

בקלפי מס. 70 יצביעו בוחרים לפי שמות משפחה א' עד כ'.

בקלפי מס. 71 יצביעו בוחרים לפי שמות משפחה ל' עד ת'.

דילוג לתוכן