Search

יום עיון לזכרו של הרב דוב יוסף סולובייצ'יק.

לקראת יום פטירתו העשרים ‫‫של הגאון הרב‬ יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל‬ יתקיים ערב עיון על דמותו הייחודית ותורתו החריפה‬ של מי שכונה על ידי אלפי תלמידיו בשם "הרב".

הערב יתקיים ‬ ‫ביום חמישי ג' בניסן, ה 14 למרץ בבית הכנסת "אוהל ארי", רח' רבוצקי 89, רעננה.‬

רישום והתכנסות החל מהשעה 16:00 ולאחרי תפילת מנחה יתקיים שיעור פתיחה על ידי הרב כרמי הורוביץ נשיא וראש מכללת גבעת וושינגטון‬ בנושא "ביקורתו של הרב זצ"ל‬ ‫על ערכי האורתודוקסיה המודרנית והציונות הדתית". לאחריו יוקרנו קטעים מתוך "איש האמונה הבודד"‬ הסרט התעודי החדש על חייו של הרב ‫סולובייצ'יק ‫ לאחר מכן יתנהלו במקביל שיעורים בעברית ובאנגלית. השיעורים בשפה ה‫עברית יתקיימו באולם בית הכנסת ויועברו על ידי:

  • הרב עזרא ביק, ‫ר"מ בישיבת 'הר עציון' וראש VMB‬ – "‫ארבע כוסות דרך חירות ‫בתורתו של הרב‬‬". ‫
  • הרב אבישי דיויד‬ ‫ראש ישיבת "תורת שרגא"‬ – "‫חוויית ההלל בליל הסדר ‫על פי תורתו של הרב".‬ ‫
  • הרב חיים נבון‬, ‫רב קהילה במודיעין; מרצה וסופר בנושא יהדות "‫בדידות, זוגיות וניכור בהגותו של הגרי"ד‬".
  • הרב אהרון אדלר‬ ‫רב קהילת 'אהל נחמה' י-ם; נשיא ישיבת בנ"ע 'נר תמיד', חשמונאים‬: "‫ויהי בנסוע הארון – פרספקטיבה אישית‬".

כאמור, במקביל יתקיימו שיעורים בשפה האנגלית באולם בית המדרש שבקומה התחתונה. השיעורים יועברו על ידי:

  • הרב דוד שפירו, לשעבר האדמיניסטטור של בית ספר מיימונידס, בוסטון: "סיפור יציאת מצרים מול זכירת יציאת מצרים".
  • הרב חיים ברווונדר, ראש "WebYeshiva": "סיפור יציאת מצרים – האם מדובר בתלמוד תורה?"
  • הרב ראובן זיגלר, מנהל ארכיון הרב: "הרב סלובצ'יק לקראת המאה ה 21".

הערב מאורגן על ידי קרן "ברכת אברהם" שהוקמה לזכרו של הרב אברהם הלבפינגר זצ"ל, קרן התומכת בתוכניות חינוכיות בתחום היהדות. הרב אברהם הלבפינגר ז"ל שימש כרב מוביל בבוסטון למעלה מ 45 שנה ושימש כראש מועצת הרבנים ובית הדין של מסצ'וסטס, כמו כן שימש כרב הקהילה בברייטון מסצ'וסטס. השפעתו של הרב על הקהילה היתה עצומה והיא ועסקה לא רק בתחום הרוחני אלא גם פעילות בתחום הדיור המוגן, הדאגה למבוגרים ונזקקים וכן על מהגרים מברית המועצות בשנים האחרונות.

האירוע מתקיים בשיתוף בית המדרש "ארץ חמדה" לרבנים קהילתיים, קהילת "אוהל ארי" וקהילת "עדת בני ישראל".

דילוג לתוכן