Search

"יום כיפור לכולם" בשכונת לב הפארק ברעננה.

במשך שנים רבות מארגנת העירייה בשיתוף פעולה עם ארגון רבני צהר תפילות ביו"כ לציבור הרחב.

התפילות מתקיימות בד"כ באולם הספורט בתיכון אוסטרובסקי כששותפים להם תושבי רעננה דתיים ושאינם דתיים ומתפללים כאחד. לתפילה זו נוהרים מאות מתושבי רעננה והאוירה מיוחדת במינה.

בזמן התפילה ישנם מעט הסברים לקהל שאינו רגיל בתפילה זו ולפני התיבה עוברים אנשי ציבור ומקהלת "עץ החיים של בית הכנסת שבטי ישראל מלווה את תפילת נעילה.

השנה ישנה בקשה להקים מניין נוסף כזה בשכונת לב הפארק ומחפשים מתנדבים לעזרה בקיום שלוחה נוספת של תפילת "יום כיפור לכולם" בשכונת לב הפארק ברעננה. כל המעוניין לעזור לנו בשליחות זאת, מוזמן לפנות למחלקה 09-7610383.

דילוג לתוכן