Search

יום כדור הארץ – גם ברעננה.

לקראת יום כדור הארץ הבינלאומי, שייערך ביום ב' הקרוב, 22.4.2013, קוראת עיריית רעננה לתושבי העיר ובעלי העסקים, ליטול חלק במאמץ הכולל לשמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, ולכבות את האורות למשך שעה במהלך היום.

הקריאה לכיבוי האורות מצטרפת לשורת פעילויות הסברה שמבצעת העירייה במערכת החינוך ובקרב העובדים, במסגרתן הינם מוזמנים להקדיש שעה משגרת חייהם לחשיבה על משמעות יום זה, ועל האופן שבו יכול כל אחד ואחד מהציבור לתרום במאמץ קל, לאיכות חיים מיטבית הן בחיסכון באנרגיה, בדלק ובחשמל והן בפעילויות מחזור שונות ובהגברת המודעות לנושאי השמירה על איכות הסביבה.

יום כדור הארץ מהווה מינוף העשייה הסביבתית המאפיינת את קהילת רעננה במשך כל השנה, זאת כעיר בת קיימא שחרתה על דגלה את השמירה על איכות הסביבה ועל כדור הארץ ירוק כערך עליון. במסגרת זו, פועלת בהתמדה עיריית רעננה, בשיתוף פעולה של תושביה, במישורים שונים לקידום נושאי קיימות בפעילות הפרדת אשפה ומחזור פסולת, חיסכון בחשמל ואנרגיה, בבנייה ירוקה, יירוק ושמירה על שטחים פתוחים, בחינוך לקיימות ועוד.

השנה, תורחב העשייה הסביבתית אף יותר בשורה של אירועים תחת הנושא "ימי אהבה לסביבה" שיתקיימו בחודש מאי, בין התאריכים – 10-5.5.2013 ברחבי העיר, ויכללו בין היתר אירועים סביבתיים שונים לכל המשפחה, ירידי קיימות ובהם דוכנים והפעלות, סדנאות שונות במערכת החינוך, ופעילויות נוספות שיחברו לכדי חגיגת קיימות גדולה למען הסביבה, ושנרקמו במלוא החשיבה להנחלת החזון הירוק ברעננה.

 

דילוג לתוכן