קהילת “תולדות יצחק” של עולי צרפת, מבקשת להקדיש את יום העצמאות ללימוד תורה לכבודה של מדינת ישראל. בשיתוף פעולה עם המועצה הדתית, מוסדות ברכת יצחק ועיריית רעננה יתקיים יום שכולו תורה בבית הכנסת אליעזר יפה 4, ביום חמישי, יום העצמאות!