9:00-10:00 ד”ר תמר מאיר חכמים מתמודדים עם שכול ואובדן: עיון באגדות חז”ל

10:15-11:30 יפית קליימר “למנצח על מות לבן מזמור לדוד” (תהילים ט’) על אחדות הניגודים שבשכול

11:45-13:00 ד”ר חנה הנדלר שירת הזיכרון – עיון בשירים ליום הזיכרון

לפרטים על תכניות מתן השרון: 09-742-0077 raanana@matan.org.il www.matanhasharon.org.il

www.matanhasharon.org.il