Search

יהודה כחולי, יקיר העיר ולשעבר חבר מועצת העיר, הלך לעולמו.

יהודה כחולי יקיר העיר ולשעבר חבר מועצת העיר הלך לעולמו. בני משפחה, ידידים ונציגי העירייה ליוו אותו למנוחות היום (יום ד') בצהרים בדרכו האחרונה.

לכחולי, בן 86 במותו, הוענק אות יקיר העיר רעננה על פועלו למען העיר ותושביה. היה חבר מועצת העיר (מועצה מקומית בזמן היות רעננה מושבה) מטעם המפד"ל בשלהי שנות השישים ותחילת השבעים. שימש כמזכיר סניף הפועל המזרחי בעיר בשנות השישים והשבעים וכן כיהן גם כחבר הנהלת המועצה הדתית ויושב ראש החברה קדישא.

יהודה כחולי, ניצול שואה שעבר מחנות רבות עד שהגיע לאושוויץ בה שרד עד לשחרור המחנה וניצחון בנות הברית. עלה לארץ ב 1949, התיישב ברעננה בשנות החמישים והשתלב בפעילות ציבורית מטעם תנועת הפועל המזרחי. ממייסדי בית הכנסת הפועל המזרחי ברח' ברנדס בעיר.

הותיר אחריו את אישה, בנים, נכדים ונינים.

ספדו לנפטר רב העיר הרב פרץ, האדמו"ר מקליוולנד, ראש העיר נחום חופרי, חבר ילדות מכפר הולדתו בפולין ובכור נכדיו שריגש את הנוכחים בדבריו.

דילוג לתוכן