Search

"יגדיל תורה ויאדיר"

בתגובה לכתבה "בין הכיפות" שפורסמה ב"ידיעות השרון" ב 14.6.13 – הציבור הדתי ברעננה והנהגתו מקבל בברכה ובשמחה את ישיבת ההסדר "אורות שאול" מפתח תקווה המגיעה לשהות זמנית בעיר ומאמץ אל חיקו באהבה ובחום את ישיבת ההסדר המקומית "בינות".

הגעת ישיבת הסדר נוספת לעיר, לשהות זמנית עד לחזרתם לפתח תקווה, אינה פוגעת בישיבת ההסדר הקיימת. נהפוך הוא, הדבר רק יגביר את לימוד התורה ברעננה בבחינת "יגדיל תורה ויאדיר".

למעשה כבר מספר שנים שגם הרב רטיג וגם הרב שרלו נותנים שיעורי תורה לציבור הרענני במסגרות רבות ושונות. לכיפה הסרוגה אותה חובש הציבור הציוני-דתי יש גוונים רבים וכולם סרוגים באותה כיפה ממש. הגוונים הללו משלימים זה את זה ואינם מנסים להשתלט זה על זה.

ברוח ימים אלה בהם אנו דנים בסוגיית ה"נשיאה בנטל", יש לציין כי תלמידי ישיבות ההסדר ובהם "בינות" ו"אורות שאול" נושאים בנטל כפול – הן בשירות הצבאי והן בלימוד תורה. אנו, הציבור הדתי ברעננה ונציגיו בעירייה גאים בישיבת ההסדר "בינות" המקומית ובישיבת ההסדר "אורות שאול" המתארחת בעיר ובטוחים כי כל תושבי רעננה יצאו נשכרים מפועלם של שתי הישיבות זו לצד זו.

אריה פרידמן

חבר מועצת העיר

יו"ר "הבית היהודי" ברעננה

 

דילוג לתוכן