רק תיכון אחד מרעננה זכה בתואר “בית הספר המצטיין של השנה”. משרד החינוך בחר השנה בישיבת בני עקיבא רעננה כמוסד מצטיין. מורי הישיבה יזכו בתגמול כספי עבור הזכייה.


ישיבת בני עקיבא רעננה זכתה השבוע בתואר “בית הספר המצטיין של השנה”.

מתוך 733 מוסדות שעמדו בתנאי הסף, פרסם השבוע משרד החינוך רשימה של 292 מוסדות חינוך מצטיינים ובהם ישיבת בני עקיבא רעננה אשר בלטה בשנה האחרונה בתחום הלימודי, הערכי והחברתי.

מורי הישיבה יזכו בתגמול כספי עבור הזכייה.

בחירת בתי הספר נעשתה על סמך מדדים שונים בתחומים החברתיים, הערכיים והלימודיים, בהם נבדקו מדדים כמו שיעור הגיוס לצה”ל, קליטת תלמידי חינוך מיוחד וכן אחוזי הזכאים לתעודת בגרות, אחוזי התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי ל-5 יח”ל ועוד.

כמו –כן נבחן גם השיפור שחל במוסד החינוכי בהשוואה לשנת הלימודים שקדמה לו.