Search

ט' באב בקהילת כינור דוד

שייבנה בית המקדש במהרה בימינו

זמני תפילות ושיעורים ב'כינור דוד' בתשעה באב

20:21 – מוצאי שבת בשעה זו יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", להחליף בגדים ונעליים, ולבוא לתפילת ערבית וקריאת איכה

 20:45 – תפילת ערבית וקריאת מגילת איכה

21:45 – קריאת איכה לנשים ע"י נשים

בוקר 8:00 – תפילת שחרית קינות

שיעורים 10:00 – הרב צבי קורן: אהבת חינם – כמה אנחנו מוכנים לשלם עבור זה?

11:00 – אשרה קורן: צדק חברתי ובנין המקדש

19:00 – תפילת מנחה

20:02 – תפילת ערבית

20:07 – הבדלה, סיום הצום, קידוש לבנה

התפילות של קהילת "כינור- דוד" מתקיימות בבניין בית-הנוער, רח' אחוזה 157

 

דילוג לתוכן