תשעה באב תשע”א בית כנסת כינור דוד (בית הנוער רחוב אחוזה פינת רחוב השרון)

כניסת הצום :מנחה – 19:20

ערבית ומגילת איכה – 19:50

קריאת מגילת איכה לנשים על ידי נשים – 21:30

בבוקר: שחרית וקינות ט’ באב – 8:00

10:00: הרב צבי קורן -זכר למקדש בימינו

11:00 אשרה קורן – על מה חרבה הארץ?

מנחה – 19:00

ערבית – 19:50