(צילום: אביטל מלץ)

במהלך יום גיבוש של עובדי המועצה הדתית רעננה שנערך בירושלים התקיים טקס בחירת העובדים המצטיינים, טקס הנערך זה השנה השלישית מאז נכנס לתפקידו יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן:

פרידמן: “טקס הענקת תעודות הצטיינות לעובדים המצטיינים הינו פועל יוצא של מדיניות מליאת המועצה לחזק את גאוות היחידה של עובדי המועצה הדתית ולהביע, באמצעות תעודות ההצטיינות, את תודת תושבי העיר לפעילותם. המשאב האנושי בכל ארגון הינו המשאב החשוב ביותר, במיוחד בארגון כמו שלנו העוסק במתן שירות לציבור. כל אחד מעובדינו מהווה את “הפנים” של הארגון”.

במהלך הטקס שהתקיים במסעדה ירושלמית מוכרת בסיומו של יום הגיבוש, הוענקו תעודות הצטיינות ומענק כספי נאה בשלוש קטגוריות:

מחלקת נישואין – הגב’ שולי מזרחי, פקידת נישואין. מחלקת מקוואות – הגב’ שושי קותא, בלנית. מחלקת כשרות – מר יצחק נסיר, מפקח כשרות.

בדברי הברכה הודה אריה פרידמן לעובדים המצטיינים ולכל עובדי המועצה הדתית על מסירותם הרבה לתפקידם, לשירות במאור פנים שהם מעניקים לפונים אליהם ועל שנים רבות של עשייה. בדבריו סקר פרידמן את העשייה הרבה בשנה החולפת ואת התוכניות והיעדים לשנת העבודה הנוכחית. פרידמן הדגיש כי הוא חש שהעובדים הפכו לשותפים להשגת המטרות שהציב למועצה הדתית בכל תחומי פעילותה.