Search

טקס העובד המצטיין במועצה הדתית רעננה.

לראשונה בתולדותיה קיימה המועצה הדתית רעננה טקס הענקת תעודות הצטיינות לעובדים המצטיינים. הטקס, פרי יוזמה משותפת של יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן ויו"ר ועד העובדים יצחק נסיר, הינו פועל יוצא של מדיניות יו"ר המועצה לשדרג את מעמד עובדי המועצה הדתית רעננה.

פרידמן: "המשאב האנושי בכל ארגון הינו המשאב החשוב ביותר, במיוחד בארגונים כגון המועצה הדתית העוסקת במתן שירות לציבור. במקרה שלנו ,כל אחד מעובדינו מהווה את "הפנים" של הארגון. מאז כניסתי לתפקיד יו"ר המועצה השקענו רבות במשאב האנושי – יישרנו קו בנושאי שכר, קיימנו השתלמויות והכשרות בנושאי הליבה של הארגון ועוד. כאות הערכה לפעילות העובדים החלטנו לקיים מדי שנה את טקס העובד המצטיין".

במהלך הטקס שהתקיים במעמד רב העיר הרב יצחק פרץ, רב מזרח העיר הרב שלמה אישון ויו"ר ועד עובדי עיריית רעננה דוד יפרח, הוענקו תעודות הצטיינות ומענק כספי נאה בשלוש קטגוריות:

מחלקת מנהל – הגב' מרים איצקוביץ. מחלקת טהרה – הגב' רומיה שמואל. מחלקת כשרות – מר מקסים אוחיון.

בדברי הברכה הודה אריה פרידמן לעובדים המצטיינים ולכל עובדי המועצה הדתית על מסירותם הרבה לתפקידם, לשירות במאור פנים שהם מעניקים לפונים אליהם ועל שנים רבות של עשייה.

לטקס קדמה סדנה בת שעתיים בנושא "שירות לקוחות" שהותאמה לנושאים שהמועצה הדתית עוסקת בהם. העובדים התנסו בדילמות מייצגות מחיי היום יום של עבודתם וקיבלו כלים להתמודד עם הסוגיות השונות.

דילוג לתוכן