המועצה הדתית רעננה פרסמה הנחיות הלכתיות לט”ו בשבט ללא תולעים. מוזמנים לבדוק בטבלה איזה פירות בעייתיים, איך בודקים וכיצד מטפלים. בתאבון?