Search

טוב שם טוב משמן טוב.

השכונה החדשה (רע/2015), תוקם בצפון העיר רעננה באזור שקט וירוק וצפויה לכלול 3,500 דירות חדשות. שליש מהדירות שיבנו בפרויקט המתוכנן יתאימו לזוגות צעירים ויהיו בשטח של עד 85 מ"ר ואילו היתר יהיו דירות בתמהיל מגוון. השכונה תיבנה באופן שישמור על צביונה של העיר רעננה ועל אופייה הייחוד של העיר, והיא צפויה לכלול שטחים למטרות ציבוריות, מרכז מסחרי, כיכר עירונית ושטחי הספורט. רחובותיה של השכונה ייקראו על שמותיהם של יוצרים וזמרים ישראלים ועתה מעניקה עיריית רעננה הזדמנות לתושבי העיר לקבוע את שם השכונה.

תושבי רעננה נקראים להפעיל את מלוא יצירתיותם ודמיונם, ולהעביר הצעותיהם לשם נבחר עבור השכונה החדשה. בימים אלו, יוצאת עיריית רעננה, בקמפיין שיווקי רחב היקף במודעות עיתונות ואינטרנט, בו מוזמנים תושבי העיר לשלוח הצעותיהם לשמות באמצעות האתר האינטרנט העירוני, הדואר האלקטרוני או הדואר הרגיל. השמות המוצעים יוצגו בפני מועצת העיר והשם שיבחר יפורסם ברבים על ידי עיריית רעננה, ויזכה את מציעו בפרס: מנוי זוגי לסדרת הצגות בבית 'יד-לבנים .'העירייה מתחייבת כי השם שיוענק לעיר ייבחר מבין השמות המוצעים על ידי התושבים.

ראש העיר רעננה נחום חופרי: "השכונה החדשה מיועדת להיות הגדולה ביותר ברעננה, ותתרום רבות להתפתחות העיר. החלטנו לשתף את התושבים בבחירת השם לשכונה לאור החשיבות הרבה שלה לעתיד העיר ולאור המעורבות והאכפתיות הרבה של התושבים לנו בחיי העיר והקהילה".

דילוג לתוכן