במסגרת הפעילויות להעמקת הקשר והחיבור בין תלמידות חט”ב לחט”ע ,ממשיכים באמי”ת רננים  גם השנה לייצר פעילויות ומפגשים שיש בהם להעמיק הקשר הלימודי והחויתי,כל זאת במסגרת:”אמץ שכבה”.

בימים אלה גובשה קבוצת מדריכות מקרב תלמידות התיכון שהכינו, השקיעו ולמדו יחד עם מורה מהצוות, שלל הפעלות בנושא.

תלמידות חט”ב זכו להפעלה כיתתית. הפעלה כללה :לימוד חויתי ומשמעותי, יצירה והעמקה לקראת חנוכה. המדריכות יצאו בתחושה של העצמה, הובלה והנאה והתלמידות נהנו מהפעילויות והחיבור בינן לבין התיכונסטיות.