Search
פלטפורמת אבחון שתן ניתנת לשאיפה לזיהוי מוקדם של סרטן ריאות

חשיפת תפקידם של נויטרופילים בהתקדמות סרטן הריאות

סרטן הריאות נותר חשש בריאותי עולמי מוביל, האחראי למספר הגבוה ביותר של מקרי מוות הקשורים לסרטן ברחבי העולם. מרכזי בהתפתחותו היא המיקרו-סביבה של הגידול, הכוללת משחק גומלין מורכב עם תאי חיסון כגון נויטרופילים. בתחילה נתפסו כמועילים בשל פעילותם האנטי-גידולית בשלבי סרטן מוקדמים, כיום מובן כי נויטרופילים ממלאים תפקיד כפול, העלול לשפר גרורות סרטניות בהשפעת סביבת הגידול.

מחקר חלוצי (DOI: 10.20892/j.issn.2095-3941.2023.0248) מאת Xuzhou Medical University, מפורט בגיליון פברואר 2024 של סרטן ביולוגיה ורפואה, חושפת מנגנון חדש שבאמצעותו נויטרופילים מאיצים את התקדמות סרטן הריאות. מחקר זה מדגיש את התפקוד המרכזי של נויטרופילים – בדרך כלל המגיבים הראשונים לדלקת – שכן הם נוטלים תפקידים פרו-גידוליים בתוך המיקרו-סביבה הסרטנית, ובכך משפיעים באופן משמעותי על הדינמיקה של גרורות סרטן.

החקירה בוחנת את התפקידים של ציר PARP-1/Alox5/MMP9 בוויסות הפעלת נויטרופילים הקשורים לסרטן ריאות ובכך לקדם את התקדמות סרטן הריאה. מופעלים על ידי תאי סרטן ריאות, נויטרופילים מעורבים PARP-1, אשר משתף פעולה לאחר מכן עם חלבון אחר, ALOX5. אינטראקציה זו היא חיונית מכיוון שהיא מגבירה את הייצור של MMP-9, אנזים חיוני לפירוק מבני רקמות ולקידום פלישת סרטן וגרורות. באמצעות טכניקות כמו אימונוהיסטוכימיה, המחקר בוחן חדירת נויטרופילים לרקמות סרטן ריאות ומשתמש בַּמַבחֵנָה מבחני לניתוח השפעתם על התנהגויות תאי סרטן ריאות. דפיקת גנים ועיכוב תרופתי של PARP-1 מבהירים עוד יותר את תפקידו בתהליך זה. הנתמכים על ידי אימות במודלים של עכברים, התוצאות מצביעות על כך שחסימת PARP-1 יכולה להפחית באופן ניכר את צמיחת הגידול, להאיר את הקשר המורכב בין מערכת החיסון לסרטן תוך איתור עיכוב סינרגטי של PARP-1 עשוי להועיל לטיפול בסרטן ריאות.

מחקר זה לא רק משפר את ההבנה שלנו לגבי האינטראקציות הביולוגיות בין תאי סרטן ריאות ונויטרופילים, אלא גם סולל את הדרך לטיפולים ממוקדים חדשים שיכולים להפריע לאינטראקציות הללו ולשפר את התוצאות של החולים".

ד"ר ג'וניאן ז'נג, המחבר הראשי של המחקר

לממצאים אלה יש השלכות משמעותיות, מה שמצביע על כך שהכוונה למסלול PARP-1-ALOX5-MMP-9 עשויה להיות גישה מבטיחה לדכא את הפעילויות המעודדות גידולים של נויטרופילים בסרטן ריאות. אסטרטגיה זו עשויה להוביל לטיפולים חדשניים שמאטים את התקדמות סרטן הריאות ומחזקים את היעילות של הטיפולים הנוכחיים.

דילוג לתוכן