Search
חשבון מסחר

חשבון מסחר

רוצים לסחור בשוק ההון? כדי לעשות זאת, יש לבצע כמה פעולות מקדימות. הפעולה הראשונית שיש לבצע לפני המסחר הזה, היא פתיחת חשבון מסחר. חשבון מסחר הוא אישי לכל סוחר, ומאפשר לו לנהל את הכסף שלו ואת הנכסים השונים וניירות הערך אותם הוא רכש. כיצד ניתן לפתוח חשבון כזה? מי מפעיל אותו? ומה התנאים לפתיחת חשבון מסחר? תשובות לפניכם.

מהו חשבון מסחר?

אם גם אתם רוצים לקנות ולמכור ניירות ערך שונים בשוק ההון, אתם זקוקים לחשבון מסחר. חשבון מסחר הוא חשבון אישי שיש לכל סוחר. בחשבון הזה נשמרת ההיסטוריה של פעולות הקנייה והמכירה שביצעתם, ושם מנוהלת למעשה כל פעילות המסחר שלכם. בחשבון המסחר נמצא הכסף שהפקדתם לחשבון, ניירות הערך שרכשתם והשווי הכולל של תיק המסחר שלכם בכל רגע נתון בחשבון.

ללא חשבון מסחר, אי אפשר לסחור בבורסה. מדינת ישראל מפעילה רגולציה מסוימת על שוק ההון, באמצעות הרשות לניירות ערך. לפי הרגולציה הזאת, לא ניתן לבצע פעולות של קנייה ומכירה בשוק ההון ללא פלטפורמת מסחר. מדובר על פלטפורמות ממוחשבות המאפשרות ביצוע פעולות של קנייה ומכירה. פתיחת חשבון מסחר מאפשרת לכם נגישות לאותן פלטפורמות לצורך ביצוע המסחר.

פתיחת חשבון מסחר

פתיחת חשבון מסחר היא לא פעולה מסובכת למדי, אך חשוב להבין כיצד לעשות אותה, כדי שתוכלו להתחיל לסחור בשוק ההון. ישנם כמה גופים ספציפיים במדינת ישראל שיכולים להציע לכם לפתוח חשבון מסחר. הגופים הללו הם חברי הבורסה, גופים שקיבלו אישור מהרשות לניירות ערך להפעיל פלטפורמות מסחר שונות – בתי השקעות והבנקים.

כדי לפתוח חשבון מסחר, יש לפנות ראשית אל אחד מחברי הבורסה. אתם יכולים לפנות אל הבנק שאתם נמצאים בו ולהתעניין על פתיחת חשבון מסחר בשוק ההון, או אל אחד מבתי ההשקעות השונים. לאחר מכן, תקבלו הצעה מחבר הבורסה, בה יפורטו לכם התנאים השונים עליכם לעמוד בהם כדי שתוכלו לפתוח חשבון מסחר משלכם.

הפקדה ראשונית

אחד התנאים המרכזיים של פתיחת חשבון מסחר הוא ביצוע של הפקדה מסוימת לחשבון. סכומי ההפקדה משתנים בין הבנקים ובין בתי ההשקעות. בעבר, היה צורך בסכומי הפקדה גבוהים על מנת לסחור בשוק ההון, אך כיום ניתן לפתוח חשבון מסחר בפלטפורמת מסחר שונות באמצעות סכום הפקדה ראשוני מינימלי, מה שמנגיש את המסחר בשוק ההון גם לכאלו שאין להם הון ראשוני גבוה.

תנאים נוספים

ישנם עוד תנאים שתצטרכו לעמוד בהם. אם תפתחו חשבון מסחר בבית השקעות, תצטרכו לספק לו אסמכתאות שונות בכל הקשור לחשבון הבנק שלכם. חשוב לציין גם שמסחר בשוק ההון כולל עמלות שונות של חבר הבורסה כלפי הסוחרים. זאת השיטה בה חבר הבורסה יכול ליצור רווח לעצמו. תצטרכו לעיין בעמלות השונות שמציע לכם חבר הבורסה אצלו אתם מעוניינים לפתוח חשבון מסחר ולהסכים להן.

חשבון מסחר
חשבון מסחר מאפשר לנהל את הכסף ואת הנכסים השונים וניירות הערך שנרכשו. צילום: PIXABAY

 

דילוג לתוכן