כבכל שנה יצאו תלמידי בית הספר להפיץ אור ושמחה במוסדות השונים ברחבי רעננה. התלמידים רקדו ושרו בבית חולים לווינשטיין, שמחו זקנים בבתי האבות השונים בעיר – משען, צימרמן ועוד. 

במוסד שקמה הם העבירו פעילות לחג החנוכה והרבו אהבה שמחה ואורה.

פעילות החסד הרצופה הינה אחד מהערכים אליהם מחנך בית הספר. היופי הוא שכל שכבה אימצה לעצמה מוסד בו היא מתנדבת במהלך כל השנה כך שהפעילות לחנוכה מהווה חוליה ברצף פעילויויות של התנדבות. התלמידים מרגישים את הקשר והוא אינו בבחינת פעילות חד פעמית.

חג אורים שמח!