Search

חנוכת קיר ההנצחה לארגון ההגנה ברעננה.

בטקס מרשים ומרגש נחנך בבית העלמין הישן ברעננה, ביום ד' האחרון, קיר הנצחה לזכר חברי ההגנה שהגנו על רעננה והישוב העברי בימים שלפני קום המדינה.

הטקס נערך במעמד ראש העיר רעננה, נחום חופרי, סגנו ומ"מ עו"ד איתן גינזבורג, סגניתו הגב' פולישוק בלוך סגנו מר יואל עזרזר, ובהשתתפות יוסי רביד, יקיר העיר רעננה וממפקדי ההגנה באזור, שהנחה אצ האירוע, צביקה לבנון, יו"ר ארגון "ההגנה", דוד פרלשטיין, יקיר העיר ויו"ר ארגון ההגנה, ותיק העיר בן ה- 97, הגב' חניה שמיר, יקירת העיר ומזכירת ארגון ההגנה, ותיקי ארגון ההגנה ברעננה, בני משפחותיהם וחברי "דור ההמשך" שהוריהם קבורים בחלקת ההגנה, חברי מועצת העיר רעננה, בכירי העירייה ותושבי העיר.

במסגרת האירוע הוסר הלוט מעל קיר ההנצחה שנבנה בצד הצפוני של חלקת קברות חברי ההגנה ברעננה, כהוקרה והערכה לפועלם של חברי ההגנה ברעננה, אשר שמשו מגן אנושי לרעננה עוד מימיה כמושבה צעירה ועד קום המדינה. הקיר, התוחם את חלקות הקבר שנרכשו על ידי חברי ההגנה באמצע שנות החמישים ובהמשך במהלך שנות ה- 80, נושא את כיתוב השבועה שנשבעו החברים עם התגייסותם להגנה – "הנני נשבע להקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנה ולמלחמה על עמי ועל מולדתי", המהווה נר לרגליהם עד היום.

עוד הוצג באירוע דגל ההגנה, ובו סמל ההגנה, שנישא בידי חברי הארגון לאחר קום המדינה בכל המצעדים והטקסים שהתקיימו ברעננה, לאחר קום המדינה. דגל זה היה שמור בארכיון ההיסטורי של רעננה, ועתה נגלה לראשונה מזה שנין רבות, לעין המשתתפים.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "חנוכת קיר ההגנה היא סמל למחויבות העמוקה של כולנו ולחובתנו המוסרית להנציח את פועלם של מגני העיר רעננה מיום הקמתה כמושבה צעירה ועד קום המדינה. אני מצדיע לכם היום ומברך על הזכות לפעול להנצחת פועלם של אנשים יקרים אלו".

בתמונות:

– קיר ההנצחה לחברי ההגנה בבית העלמין הישן ברעננה ראש העיר רעננה וותיקי ההגנה בעת הסרת הלוט. מימין לשמאל: חניה שמיר, יוסי רביד, נחום חופרי וצביקה לבנון, יושב: דוד פרלשטיין, משמאל: מאיר קצין ומלי פולישוק צילום – שרון בוקוב.

– דגל ההגנה נישא בידי חברי ההגנה -צילום – ארכיון העיר רעננה.

דילוג לתוכן