המועצה הדתית רעננה הוציאה הנחיות הלכתיות לחנוכה – זמני הדלקה, מה עושים בערב שבת ובמוצאי שבת ובמיוחד, השלכות משבר הקורונה על ההדלקה בבית ובמנייני הרחוב והחצרות.