יום העיון בנושא חנוכה יתקיים ביום שלישי, כד בכסלו, 16/12. בתכנית:

8:30 הרב יוקי מאיר- נס גלוי ונס נסתר בחנוכה על פי ה”משך חכמה”

9:30 ד”ר סמדר שרלו – על פתח ביתי. מבחוץ? בעקבות חלום של ר’ נחמן מברסלב

10:45 הרב אילעאי עופרן-  “אור תורה” של עגנון קריאה תלמודית – 12:00 הרב יובל שרלו פגישת אלכסנדר מוקדון עם זקני הנגב

13:00 הרב ד”ר בני לאו- “והדליקו נרות בחצרות קדשך” – על העלאת אור התורה בישראל לאורך כל הדורות

יום העיון פתוח לגברים ולנשים.

דמי השתתפות 40 ₪, לסטודנטים/ יות , חיילים/ות, בנות שרות לאומי-25 ₪.

בית כנסת עדת בני ישראל, רח אברבאנל 7 רעננה.