תנו לתמונות לדבר!

דרישת שלום מהמחנ”ק – מחנה הקיץ של שבט הראל, הצופים הדתיים רעננה!