Search

ח"כ הרב חיים אמסלם התארח ברעננה: "חברת הלומדים – עיוות היהדות".

קהילת נתיבות המתפללת בבית הכנסת השוכן בקריית האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מדי מספר שבועות ערב תרבות הנקרא בשם "קפה נתיבות". השבוע התארח בקפה נתיבות ח"כ הרב חיים אמסלם ממפלגת ש"ס. הרב אמסלם בעל החזות החרדית הותיר את הקהל פעור פה בשרשרת ביטויים אנטי חרדיים בעליל.

הרב אמסלם פתח את דבריו בסוגיית הגיור הדגיש את העובדה שיש בהלכה חילוק ברור בין מי שמגיע לעם ישראל מעם אחר לבין מי שמוגדר בהלכה כ"מזרע ישראל" (מי שאמו נכריה אך אביו יהודי), שלגביו אופן בחינתו אחרת לחלוטין ומקלה הרבה יותר. הרב אמסלם ציטט את דבריו של הראשון לציון הרב עוזיאל שכתב בשו"ת משפטי עוזיאל ש"מצווה להשיבם לצור מחצבתם, ואע"פ שידוע לנו שרוב הגרים אינם מקיימים המצוות אחרי המילה והטבילה ובכל זאת לא נמנעו מלקבלם משום כך".

בהמשך הביא אמסלם מדברי גדולי הפוסקים שהורו "שמקבלים אותם לכתחילה ואפילו כשאנחנו יודעים שבאים לסיבה מהסיבות". לטעמו של הרב אמסלם ניתן להעריך שהחובה לקיים מצוות נועדה להוכיח שייכות אמיתית לעם ישראל בהיותו בעבר עם שרובו שומרי תורה ומצוות, אך בימינו אלה שהמצב אינו כן ראוי לראות בשירות בצה"ל ובחיבור לעם ישראל הוכחה לרצונם האמיתי להתגייר, בעיקר כשמדובר ממילא במועמדים לגיור שהינם מזרע ישראל.

את נושא הגיור חתם חבר הכנסת בהצהרה כי אין דרישה מהגר לקיום מצוות אלא רצון להצטרף לעם ישראל. הוא תקף את הדיינים החרדים שהפכו זרם צדדי שהשתלט על הרבנות הראשית לזרם המרכזי בנושא הגיור. "הרמבם כתב – אין מאריכין עליו אין מטריחין עליו" זעק אמסלם "מה שנעשה היום בבתי הדין לגיור זו הונאת הגר"!!

מכאן המשיך הרב אמסלם בקו תקיף נגד החברה החרדית שעליה הוא משתייך. אינו מבין מדוע מתנגדים ללימודי הליבה בבתי הספר החרדיים, תקף בחריפות את הפרדת הבנות בבית הספר בעמנואל ויצא נגד הלבשת הדרך הליטאית על הדרך הספרדית. בהקשר זה אמר כי דרכה של תורה היא לשלב תורה ומעשה. תפקידם של גדולים ורבנים היא למצוא את כוחה והיתרא.

הרב אמסלם אינו עושה הנחה לחברה החרדית גם במה שיקר ביותר לליבה – חברת הלומדים. לטעמו " חברת הלומדים הוא עיוות היהדות" לימוד חייב להיות לשם מעשה. יהודי חייב לרכוש מקצוע על מנת לפרנס את משפחתו. יכול אדם ללמוד כדי להיות משרת בקודש – ללמוד להיות רב, מוהל, דיין, אבל ללמוד לשם לימוד בלבד תוך כדי הפרת ההתחייבות שנתן לאשתו בכתובתה, התחייבות לזון ולפרנס אותה, ובמקום זאת הוא יושב ולומד ושולח את אשתו לצאת לפרנס את המשפחה – "זהו עיוות היהדות " ממשיך הרב אמסלם "ומעולם לא היה קיים בחברה היהודית".

אמסלם צוחק "בגלל שאני מדבר על תורה ועבודה אומרים עלי שאני מפד"לניק. נו אז מה? זה כל כך גרוע? ובכלל המפד"ל הוציאו קופירייט על המושג "תורה ועבודה"? הרי זו משנה מפורשת!! מה? החרדים הוציאו את המשניות הללו מספר ההלכה?"

ממשיך חבר הכנסת – "אומרים, חיים אמסלם נהיה ציוני, ואני מתבייש – איזה ספרדי לא היה ציוני?? כל רבני מרוקו הטיפו לחיבת ציון, לאהבת הארץ, לכונן את עפרה".

אמסלם מאשים שעל ביתו של הרב עובדיה יוסף השתלטו גורמים שהשליטו את הרוח הליטאית על ש"ס. ילדיו של הרב יוסף, שהתחנכו כולם בישיבות ליטאיות, השליטו על ש"ס את הדרך הליטאית הקיצונית במקום הגישה הספרדית המתונה.

בהמשך נשאלה שאלה מהקהל בהקשר לעוני השורר בחברה החרדית – האם מנהיגי החרדים לא מכירים את השטח החרדי, את העוני? הרב אמסלם עונה כי ההנהגה החרדית, בחלקה, מנותקת מהשטח, חיה ברווחה ואינה מבינה את העוני שהחברה החרדית חיה בה. הרב מזכיר את הסיפור התלמודי על רבן גמליאל שבא לבקר את רבי יהושע ואומר לך "מכתלי ביתך ניכר שפחמי אתה". עונה לו רבי יהושע "אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים". ביקורת מרה על הניתוק של נשיא הסנהדרין מן העמך.

החלק השני של ההנהגה החרדית, ממשיך אמסלם, מכיר את העוני ומודע היטב למצב הקשה בחברה החרדית אך העוני הזה הוא זה שהופך אותם למנהיגים והוא זה המשמר אותם בהנהגה. אין להם אינטרס לשנות את המצב.

"שלושים אלף שבבניקים – נוער שנשר מהישיבות בגילאים 14 עד 18 – מסתובבים ברחוב" זועק הרב "זו היא פצצת זמן!! חייבים להתמודד עם הבעיה הזו. באיזה שהוא שלב היא תתפוצץ לנו ולהנהגה החרדית בפנים".

חבר הכנסת מסיים בהתייחסו לחובה לשרת את המדינה – "על כל אזרח לתרום את חלקו בשירות צבאי או אזרחי. הצבא היום מאפשר לכל מי שמעוניין בכל צורה של הכשר או החמרה לשרת לפי דרכו. כשרבבות החרדים ישרתו בצבא – הרבה מחיצות יפלו והרבה איבה תפסק".

לסיום הערב, בתשובה לשאלה, אמר ח"כ הרב חיים אמסלם כי הקים תנועה רעיונית בשם "עם שלם" ושהוא שוקל את דרכו הפוליטית בהמשך הדרך.

אין ספק כי מדובר באדם בעל אומץ רב, בעל השקפת עולם של תורה ועבודה. אולי אם תתאחד הציונות הדתית על גווניה, ימצא מקום של כבוד לאיש המיוחד הזה שיחזיר לציונות הדתית את בוחריה הספרדיים שנטשו אותה בזמנו לטובת מפלגת תמ"י וכיום ולש"ס.

 

דילוג לתוכן