Search

ח"כ דני דנון, יו"ר ועדת הקליטה של הכנסת: "רעננה מצטיינת בקליטת עלייה".

ביום ראשון, 27.3.11, קיימה ועדת הקליטה של הכנסת, בראשות ח"כ דני דנון, ישיבה משותפת לוועדה ולעירייה, בהשתתפות ראש העיר נחום חופרי, סגני ראש העיר, בכירי העירייה, נציגי התאחדויות העולים בעיר, נציגי משרד הקליטה, החינוך והמשרד לביטחון פנים.

בתחילת הישיבה הוצגה מצגת ובה נתונים מרשימים על היקפי הקליטה בעיר רעננה, על טיבה, על הישגי מערכת החינוך בקרב ילדי העולים, על השתלבות הילדים והנוער בחברה העירונית, על הקשר ההדוק והאישי בין גורמי העירייה לעולים ועל היות רעננה אחת הערים המבוקשות ביותר בקרב עולים מארצות המערב.

נחום חופרי, ראש העיר הציג בפני השר את איכויות קליטת העלייה בעיר וציין כי ברעננה מתגוררים קרוב ל-19,000 עולים, המהווים כ-20% מהאוכלוסייה. "רעננה משקיעה משאבים אדירים בחינוך בכלל, ובחינוך ילדי העולים בפרט. אין אגף או מחלקה בעירייה שאיננה מגויס לנושא קליטת עליה. לא בכדי מבקשים העולים, עוד בטרם עלייתם, לגור ברעננה. שמעה יצא לכל קצוות עולם. המטרה שלנו בעירייה היא להעניק לעולים 'ארגז כלים' משוכלל כדי שיוכלו להשתלב במהירות בחברה. אנחנו מעניקים לעולים, כמו לתושבי העיר, שירות מיטבי, מקצרים תהליכים ומסייעים לעולים, עוד טרם עלייתם ארצה, ככל הניתן. כל זאת עושה העירייה, כשלצידה פועלים עשרות מתנדבים, בני נוער ותנועות הנוער המספקים רשת סיוע חשובה ומשמעותית לעולים, מרגע הגיעם לרעננה".

במהלך הישיבה הועלו מספר בעיות האופייניות לערים רבות בישראל: משבר ההגירה; בעיות דיור ותעסוקה; קשישים חסרי דיור ועוד. דיור בר-השגה לעולים ולזוגות צעירים. את הדיון סיכם נחום חופרי, שאמר: "סוגיית הדיור בר-ההשגה קשה לכל ערי השרון, ולרעננה במיוחד. בפגישה שקיימנו עם ראש הממשלה, הצענו לקדם את נושא הבנייה בכלל, ואת דיור בר-ההשגה בעיקר. אם תחליט הממשלה לקצר הליכים ולקדם תוכניות – תוך שנתיים מהיום יימצאו פתרונות דיור הולמים ומתאימים לעולים חדשים ולזוגות צעירים, המבקשים לרכוש דירה ברעננה".

את הדיון סיכם ח"כ דני דנון: "אני שמח לפגוש עשייה משמעותית כל כך בעיר רעננה, ששמעה יוצא למרחוק. אתם מצטיינים בקליטה ועושים עבודה חשובה. אני מברך את כל העוסקים בעבודה החשובה ושמח על התוצאות הכה חיוביות. רעננה משמשת דוגמא לקליטת עליה מוצלחת ואני מאחל לכם הצלחה רבה, ומודה לראש העיר, לסגניו ולכל העובדים המסורים".

בתמונה: נחום חופרי ראש העיר וח"כ דני דנון צילום: מוטי בן ארויה

דילוג לתוכן