Search

חכמת נשים בנתה ביתה.

ידידי מת"ן השרון היקרים,

בשבח והודיה לה' יתברך אני שמחה לבשר שחלומנו סוף סוף מתגשם.

בעזרת ה', השלמנו את תהליכי קדם הבניה והאישורים הנלווים, כך שתוך זמן קצר נוכל להתחיל בבנית בית הקבע למת"ן השרון – מכון תורני לנשים על שם מינדי גרינברג.

מאז 1993, כשפתחתי את מת"ן השרון למספר מצומצם של תלמידות, ייחלתי להגיע לרגע הזה.

בית מת"ן יכלול כיתות לימוד, משרדים והכי חשוב בית מדרש שיהיה פתוח לכלל הנשים ובכל עת וכל זאת בשטח כולל של 600 מטר מרובע.

במשך עשרים שנה מת"ן השרון הביא לימוד תורה לקהילת השרון באמצעות שיעורים שבועיים, תוכניות בת מצווה, ימי עיון לחגים, תוכנית מתמידות לפיתוח מנהיגות תורנית בקהילה, ופרוייקטים חינוכיים למוסדות דתיים וחילומניים. כיום לומדות במת"ן מעל ל 700 נשים בשבוע!

אתם ודאי מודעים לתרומה המיוחדת של מת"ן השרון לביתכם, למשפחתיכם ולקהילה כולה.

בניית מת"ן השרון זו הדרך שלנו להבטיח שנוכל להמשיך בעשיה חשובה זו שתאפשר לימוד תורה לנשים והמשך צמיחה והרחבת פעילותנו.

הבית החדש של מת"ן יהיה ממוקם במתחם קריית החינוך שליד אמי"ת רננים והמשכן לאמנויות.

העלות הכוללת של הפרוייקט הוא 1,200,000 דולר. למרבה המזל, מאז התחלנו לפעול על מנת להגשים את היעד גייסנו כבר 700 אלף דולר לטובת הבניה.

גיוס הכספים הנותר מציב בפנינו אתגר אבל בעזרתך נוכל להתקדם כדי להשלים ולממש את המטרה.

יהי רצון שנזכה להיות שותפים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בידידות ובהערכה,

אשרה קורן מייסדת וראש מת"ן השרון

 

דילוג לתוכן