Search

חינוך ומשפחה בעין ההלכה ובעידן המודרני.

מאות מתושבי רעננה גדשו את בית הכנסת "אוהל ארי" בערב שהתקיים עם הרב ליכטנשטיין ראש ישיבת הר עציון ואשתו דר' טובה ליכטנשטיין ובהנחיית הרב בני לאו.

הארוע התקיים בשיתוף פעולה בין קהילת "אוהל ארי", בית מדרש ראשית ומ"תן השרון. הרב רונן נויבירט, בעל האכסניה, פתח את הערב בדברים ולאחריו הרב בני לאו העלה בפני הרב ליכטנשטיין ובפני הרבנית סוגיות בנושא של המשפחה בדורינו.

השאלות שהציג הרב בני לאו  עסקו בתיכנון המשפחה, שילוב בין קרירה וגידול ילדים, הצורך בהקמת משפחה חד הורית, סוגיית פרנסת המשפחה בכבוד אל מול זמן איכות וחינוך ילדים.

הרב והרבנית התייחסו אל הסוגיות מההיבט ההילכתי וכן מההיבט המוסרי- ערכי שמשלב בתוכו את ההיבט ההילכתי. מטבע הדברים הרב התייחס לרוב השאלות מההיבט ההילכתי והרבנית הדגישה בדבריה את הנקודות המוסריות של מימוש עצמי אל מול הקמת משפחה מחד ופיתוח הזוגיות אל מול הרחבת המשפחה מאידך, הענקת תשומת הלב המתאימה לילדים וחינוכם, וחשיבות הנוכחות הפיזית של ההורים בחיי הילדים ולא חינוך ב"שלט רחוק".

מתוך הקהל הרב עלו שאלות של על האתגרים העומדים בפני משפחה בדורינו. ניתן היה לראות בקהל קשת מגוונת של הציבור הרענני: מזוגות צעירם ועד מבוגרים, אנשי קריירה, אישי ציבור ואנשי חינוך ורבנים והמשותף לכולם הינו הצימאון להמשיך ללמוד ולהתקדם בדרך התורה בנושא חינוך ומשפחה.

דילוג לתוכן