Search

חילופי גברי ברשימה הדתית – יואל עזרזר מחליף את אריה פרידמן בתפקיד סגן ראש העיר.

בהתאם להבנות הקיימות בין חברי הרשימה הדתית המאוחדת מתקיימת חילופי גברי באמצע הקדנציה בין הראשון ברשימה סגן ראש העיר אריה פרידמן לשני ברשימה, יואל עזרזר שנכנס בימים אלה לתפקיד. מועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה את הבחירה ביואל עזרזר כסגן לראש העירייה בתואר, ללא שכר, וכממונה על תחום חזות העיר .

סגן ראש העיר היוצא אריה פרידמן: "בהתאם לסיכום ביני לבין יואל אני מפנה לו את מקומי ומאחל לו הצלחה רבה עם כניסתו לתפקיד. מתחילת הקדנציה מאופיינת הרשימה הדתית בהנהגה משותפת שלי ושל יואל אשר הביאה הישגים רבים לציבור הדתי בעיר. אני סמוך ובטוח כי גם בהמשך הקדנציה תוכיח ההנהגה המשותפת שלנו את יכולתה לפעול למען תושבי העיר בכלל והציבור הדתי בפרט".

סגן ראש העיר היוצא מפנה את תפקיד הממונה על מינהל החינוך הבלתי פורמאלי כאשר עזרזר, הסגן הנכנס, העדיף את תחום חזות פני העיר. פרידמן מסביר כי ראש העיר ייקח לידיו את האחריות לכל נושא החינוך הבלתי פורמאלי למעט תחום תרבות תורנית שיעבור לאחריותו של סגן ראש העיר החדש.

תיק חזות פני העיר מהווה אתגר גדול בשל אי שביעות רצון הקיימת היום בקרב תושבי העיר. התחושה היא שמאז ימי עוזי כהן נושא ניקיון העיר הלך והידרדר משנה לשנה.

אומר יואל עזרזר: "התפקיד של ממונה על חזות העיר מחייב אותי לשימור רעננה כעיר ירוקה מובילה בתחום איכות הסביבה ובעלת מודעות גבוהה לחשיבות המחזור . אני רואה חשיבות בשיתוף פעולה עם התושבים לשמירת ניקיון בסביבת מגוריהם, ואהיה פתוח וקשוב לצרכי התושבים בשמירת איכות החיים בעיר. שימת דגש מיוחדת תהיה לטכנולוגיות חדשות בניקיון העיר והקפדה של התושבים על שמירת הניקיון". עוד הוסיף עזרזר כי היעד אותו הוא רואה לנגד עיניו הינו שדרוג הסטנדרטים בכל התחומים הקשורים לחזות העיר, תוך ייעול המערכות.

ראש העיר, נחום חופרי: "רעננה היא אחת הערים המובילות בישראל בקידום נושא איכות הסביבה וטיפוחה. רעננה מתברכת בריאות ירוקות נרחבות, פינות נוי ופארק רעננה רחב הידיים שהינו המוביל בשרון. אני בטוח כי יואל עזרזר יפעל נאמנה להשקעה נרחבת בפיתוחם של שטחים ירוקים, שיפוץ גנים ציבוריים ותיקים ובהקמתם של חדשים, לרווחת הציבור ובמטרה לשמר את אופייה הכפרי והירוק".

דילוג לתוכן