בשורה לחיילי המילואים ברעננה:  העירייה תביא לאישור מועצת העיר הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים.


ראש העיר, איתן גינזבורג, בהיוועצות משותפת עם סגניות ראש העיר וינטראוב ופרי ובתמיכת יו”ר ועדת ההנחות בארנונה, חבר המועצה גולדמן, החליטו להביא לאישור מועצת העיר הקרובה הצעה למתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים. הטבה זו מצטרפת לחבילת הטבות במגוון פעילויות עירוניות, לה זכאים משרתי מילואים פעילים ברעננה.

הנחה זו התאפשרה בעקבות צו אותו פרסם שר הפנים, אשר העניק לרשויות המקומיות שיקול דעת וסמכות להפחית את תעריף הארנונה בגובה של עד 5%, עבור חיילי מילואים פעילים.

ראש העיר איתן גינזבורג: “כקצין מילואים המאמין בערך השירות וכמי שהיה מעורב בתהליך חקיקת חוק המילואים, שנחקק בשנת 2008, אני שמח על ההחלטה שאפשרה לרשויות המקומיות להעניק הטבה זו למשרתי המילואים הפעילים, אשר תורמים רבות לביטחון מדינת ישראל לאורך השנים, וזהו המעט שאנו יכולים לעשות למענם”.