Search

חייב כל אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים- פסח בהגות רעננה.

הגות רעננה לא מפסיקה להפתיע בחפצי היודאיקה המיוחדים שבה.

לקראת חג המצות ריכזו רון ואיריס את מיטב אמני היודאיקה עם קערות פסח מיוחדות במינן ולצידן קערות למצות, ארבע כוסות, גביעים ועוד.

כמו בכל שנה הגדות הפסח המסורתיות והחדשניות מוצגות למכירה בחנות- וכל המרבה לספר (ולקנות) ביציאת מיצריים הרי זה משובח.

הגות רעננה – בורכוב 6  טל: 09-7525464

דפדפו באלבום המצורף להתרשמותכם.

דילוג לתוכן