Search

חורבן ירושלים בראי הארכיולוגיה.

כמידי שנה מארגת המחלקה לתרבות תורנית בעיריית רעננה הרצאה לציבור הרחב בליל תשעה באב.

השנה ירצה ד"ר דווידסון, מרצה וחוקר ללימודי ארץ-ישראל. דוקטורנט באוניברסיטה העברית במחלקה לתולדות עם ישראל וראש ההתמחות ללימודי ארץ ישראל במכללת אורות ישראל באלקנה.

נושא הרצאתו של ד"ר דווידסון – סיפור חורבן ירושלים ובית המקדש השני לאור מקורות התקופה והממצא הארכיולוגי העדכני.

ליל ט' באב, מוצאי שבת פרשת דברים, ה 28 ליולי 2012, בשעה 21:30 בבית כנסת "לכו נרננה" רח' הרצל 5.

 

דילוג לתוכן